Dụng cụ thiết bị làm vệ sinh, đĩa mài bóng sàn bê tông, sàn đá

BÀN CHẢI CHÀ SÀN - THẢM

MSP: Bàn chải chà sàn - thảm

Giá: Liên hệ

BÀN HÚT BỤI

MSP: Bàn hút bụi

Giá: Liên hệ

BÀN HÚT NƯỚC

MSP: Bàn hút nước

Giá: Liên hệ

BIỂN BÁO SÀN ƯỚT

MSP: Biển báo sàn ướt

Giá: Liên hệ

CÂY ĐẨY BỤI

MSP: Cây đẩy bụi

Giá: Liên hệ

CÂY ĐẦY NƯỚC

MSP: Cây đẩy nước

Giá: Liên hệ

CÂY LAU SỢ DÀI

MSP: Cây lau sợ dài

Giá: Liên hệ

CÂY LAU SỢ NGẮN

MSP: Cây lau sợ ngắn

Giá: Liên hệ

CO NỐI TRONG - CO NỐI NGOÀI

MSP: Co nối trong - Co nối ngoài

Giá: Liên hệ

DÂY ĐU LAU KÍNH

MSP: Dây đu lau kính

Giá: Liên hệ

ĐĨA MÀI ĐÁ - ĐĨA MÀI BÓNG SÀN BÊ TÔNG

MSP: Đĩa mài đá - đĩa mài bóng sàn bê tông

Giá: Liên hệ

ĐUÔI CÁ GIẶT THẢM

MSP: Đuôi cá giặt thảm

Giá: Liên hệ

GIẺ LAU SỢ NGẮN

MSP: Gỉe lau sợ ngắn

Giá: Liên hệ

LONG THỎ LAU KÍNH

MSP: Long thỏ lau kính

Giá: Liên hệ

MÂM GẮN PAD

MSP: Mâm gắn pad

Giá: Liên hệ

MỎ VỊT GIẶT GHẾ

MSP: Mỏ vịt giặt ghế

Giá: Liên hệ

12